Úvod
Program
Pro školy
Den Vody 2017 - Pro školy
Dopolední program 8,30 – 11,30

Dopolední část programu je určená pro Mateřské školy a Základní školy 1. stupeň. Děti čeká zábavně-edukativní soutěž, při které postupně navštíví 12 stanovišť, kde budou plnit vědomostní úkoly zaměřené na témata vody, ekologie, památek a turistických zajímavostí Královéhradecké kraje. Jedna ze tříd vyhraje cenu v podobě designového návrhu a vymalování třídy zdarma od
www.duhovydomov.cz. O dobrou zábavu se postará taneční skupina T-Bass, A-team a ZUŠ Střezina.

Stanoviště 1 – stánek Lealea a Turistika.cz – výdej hrací karty

Stanoviště 2 – Vodní elektrárna Hučák a Infocentrum Obnovitelné zdroje

Stanoviště 3 – Knihovna města Hradec Králové

Stanoviště 4 – Hradecko a TIC Hradec Králové

Stanoviště 5 – Městské lesy

Stanoviště 6 – Královéhradecký kraj

Stanoviště 7 – A-team

Stanoviště 8 – Hasičský záchranný sbor

Stanoviště 9 – Královéhradecká provozní

Stanoviště 10 - Magnalink

Stanoviště 11 - Kingspan

Stanoviště 12 - Duhový domov
Poděkování
Hlavní partneři akce
Partneři akce:
Mediální partneři
PROHLÍDKY ZDARMA
Odpolední část pak zahrnuje především zábavu jako taneční vystoupení, žonglování, vystoupení T-Bass a A-team, koncerty Memphis a Sabrage, skákací hrad, kolotoč, skluzavku, šlapací buginy, pestrý dětský program, bumperball, nafukovací balónky, malování na obličej. Zdarma lze navštívit Malou vodní elektrárnu Hučák včetně Infocentra obnovitelných zdrojů. Návštěvníky také čeká pestrý program na řece - půjčení i závod paddleboardů, půjčovna lodiček, aquaroller, Labské kolesové parníčky a v neposlední řadě Kingspan lávka, na které budou ti nejšikovnější soutěžit v rychlosti překonání Labe. "
Vítězná třída vyhraje cenu v podobě designového návrhu a vymalování třídy. Na návrhu designu se ve spolupráci s ateliérem Duhový domov může podílet celá třída včetně učitelů. Společnými návrhy a nápady se žáky a učiteli bude nakonec vybrán návrh, který bude zrealizován. www.duhovydomov.cz
DOMLUVIT VÝLET PARNÍKEM
PŘIHLÁSIT ŠKOLNÍ TŘÍDU